Näin tavoitat kirjastoa käyttämättömät aikuiset | Lukemattomat

Verkostoituminen

Miten löydät ne nuoret aikuiset, jotka eivät käytä kirjastoa? Miten houkuttelet heidät tutustumaan kirjaston palveluihin? Nuorten aikuisten tavoittaminen voi olla haastavaa ilman yhteistyötahoja, jotka ovat jo nuorten aikuisten kanssa tekemisissä. Ota yhteyttä esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksiin ja opistoihin sekä nuorten kohtaamispaikkoja organisoiviin, suomen kieltä maahanmuuttajille opettaviin ja erilaisiin työllisyyttä edistäviin tahoihin. Yhteistyössä kannattaa mahdollisuuksien mukaan suosia toimijoita, joilla on jo valmiiksi omaa säännöllistä toimintaa, sillä heidän kanssaan voidaan tehdä yhteistyötä pidemmälläkin aikavälillä.

Hyödynnä omia valmiita kontaktejasi, mutta ota rohkeasti yhteyttä myös uusiin mahdollisiin yhteistyökumppaneihin. Monet nuorten aikuisten kanssa tekemisissä olevat toimijat tunnistavat lukutaidon tukemisen tarpeen ja ovat mielellään mukana toiminnassa.

Ryhmätoiminta kannustaa mukaan

Nuoret aikuiset, jotka eivät käytä kirjastoa, eivät tule kirjastoon helposti yksin. He tulevat todennäköisemmin kirjastoon ryhmän mukana. Siksi erilaiset ryhmät ovat tärkeitä. Esimerkiksi opiskeluryhmät, koululuokat ja työtoimintaan liittyvät ryhmät ovat valmiita ryhmiä, joista lukemattomia tavoittaa.

Helpointa on siis työskennellä valmiiden ryhmien kanssa. Ryhmän oman ohjaajan läsnäolo etenkin ensimmäisellä kerralla on tärkeää, jotta ryhmäläiset tulevat paikalle ja tuntevat olonsa turvallisiksi. Ensimmäiset kerrat on luontevinta pitää kohderyhmälle tutussa paikassa eli siellä, missä nuoret muutenkin viettävät aikaansa, esimerkiksi ryhmän omassa kokoontumispaikassa. Tämän jälkeen heidät voi kutsua kirjastolle. Nuoret aikuiset, jotka eivät ole tottuneet käyttämään kirjastoa, tulevat helpommin ryhmänä tutun ohjaajan kanssa kirjastolle.

Kirjastoa käyttämättömät tahtovat syyn tulla kirjastoon. Syy voi olla esimerkiksi se, että vierailu on osa opintoja tai työllisyyteen liittyvää toimintaa.

Valmis ryhmä mukaan toimintaan

Avoimen ryhmätoiminnan järjestäminen kirjastolla voi olla hankalaa, jos nuoret aikuiset eivät osallistukaan tapaamiseen. Tämän välttämiseksi kannattaa aina sopia jonkin yhteistyökumppanin kanssa, että mukaan tulee jokin valmis, edes pieni ryhmä. Tapaamiseen voi mahdollisesti osallistua myös muita kirjaston asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita toiminnasta.

Kun toimintaa järjestetään, on hyvä muistaa, että kirjastoa käyttämättömät eivät välttämättä seuraa kirjaston tiedotusta, esim. kirjaston sosiaalisen median päivityksiä, jolloin tieto toiminnasta täytyy saada heille muulla tavoin. Tässäkin kohtaa esimerkiksi yhteistyökumppaneiden kautta välitetty tieto toiminnasta tavoittaa kohderyhmän paremmin.