Lukuhaluttomuuden syyt | Lukemattomat

Lukuhaluttomuuden syyt

Lue tästä videon tekstivastine.

Sanna-Leena Knuuttila, Risto Niemi-Pynttäri ja Urho Tulonen

Miksi aikuiset eivät lue? Lukijan omat kokemukset itsestään lukijana vaikuttavat siihen, mitä hän lukemisesta ajattelee. Olennaisia vaikuttamistekijöitä ovat myös motivaatio, ympäristön arvostukset, erilaiset arjen tilanteet sekä sosioekonominen näkökulma.

Nykyajan ihminen elää infoähkyssä, jota hän kuitenkin pystyy hallitsemaan oikeilla työkaluilla. Kun lukuhetkistä tulee rauhallisia, informaatio muuttuu tiedoksi ja tieto viisaudeksi. Kiinnostava teksti painuu mieleen ja on pohjana uudelle asialle. Toisaalta erilaiset keskeytykset ja keskittymisen vaikeus tekevät lukemisen ja etenkin ymmärtämisen vaikeaksi.

Lukeminen voi kuitenkin olla monenlaisten lukijoiden ja tulkintojen kenttä, kunhan annetaan tilaa erilaisille tavoille lukea ja kokea. Reitit kiinnostavaan ja samaistuttavaan sisältöön voivat olla ohjaamassa lukemisen pariin.