Mobiililaitteet ja lukumotivaatio | Lukemattomat

Mobiililaitteet ja lukumotivaatio

Sanna-Leena Knuuttila, Risto Niemi-Pynttäri ja Urho Tulonen

Satu Grünthal ja Sara Sintonen tekivät 2018 kokeen, jossa tutkittiin yläluokkalaisten nuorten reaktioita WhatsApp –pikaviesteiksi jaettuun novelliin. He pyrkivät selvittämään, miten tekstimedian vaihtaminen vaikuttaisi diginatiivien nuorten lukukokemukseen.

Kokeeseen osallistui 27 nuorta, joukossa oli sekä aktiivisia kirjojen lukijoita että sellaisia, joiden tapana ei ole lukea muuta kuin koulutehtäviä. Kaikki saivat WhatsAppin kautta luettavakseen lyhyitä, noin sadan sanan tekstijaksoja 3-4 kertaa päivässä. Kokonaisuudesta muodostui kymmenen päivän aikana novelli, jossa oli 28 jaksoa. 

Uuden median lisäksi myös novellin sisältö on keskeinen osa motivoivaa kokonaisuutta. Novellia pidettiin yleisesti helppona. Tosin ryhmäkeskustelussa nuoret kokivat, että päähenkilöstä oli vaikea saada kunnon otetta, kun novellin otteet jakautuivat kymmenen päivän ajalle.

Nuoret vilkaisivat jokaisen kertomukseen liittyvän viestin välittömästi merkkiäänen kuultuaan. Osa luki tekstikatkelman välittömästi ja osa vasta myöhemmin. Muutamalta lukutehtävä jäi kesken. Suurin osa lukijoista piti 100 sanan jaksoja sopivan mittaisina, mutta ilmeisesti tottumattomat lukijat ja hitaasti lukevat kokivat jaksot pitkinä. 

Kyselyn mukaan nuoret uskoivat, että pikaviestit voivat toimia porttina fiktion lukemiseen. Keskeisenä syynä pidettiin nuorten välitöntä suhdetta mobiililaitteisiin sekä niiden vaivattomuutta lukemisen alustana.

 

Lähteet

Grünthal S. & Sintonen, S. 2019. “Pysty vaa kännykäst suoraa” – Yläluokkalaisten novellilukeminen pikaviestipalvelussa.”  Media & viestintä 42 (2019): 1, s. 76–94. https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80184.