Hieman haastava teksti ei ole pahaksi | Lukemattomat

Hieman haastava teksti ei ole pahaksi

Sanna-Leena Knuuttila, Risto Niemi-Pynttäri ja Urho Tulonen

Henkilöille, joilla on lukemisen haasteita, ei pitäisi valikoida vain helppoja tekstejä, vaikka lyhyet tekstit ja lauseet helpottavat kiistatta lukemista. Vaikka pidemmät lauseet ja tekstikokonaisuudet voivat lisätä lukemisen taakkaa, voivat ne helpottaa ymmärtämistä  uusien yksityiskohtien ja ideoitten perusteellisemman tarkastelun myötä. 

Seuraavaksi oletuksia, jotka koskevat aikuisia lukijoita sekä helppoja ja vaikeita tekstejä.  

Oletus 1.

Aikuiset lukijat oppivat myös vaikeiden tekstien kanssa työskenneltäessä.

  • Väärin! 

Suositus 

Tarkastele, mikä tekee tekstistä vaikean, ennen kuin käytät sitä ryhmässäsi. Anna ryhmän keskustella vaikeaksi kokemistaan seikoista. Kysele, mikä on lukijoille haastavaa käsillä olevassa tekstissä: 

  1. Tuntevatko lukijat sanastoa, ovatko sanojen eri merkitykset tuttuja? 
  2. Mitä tiedollisia vaatimuksia tekstiin liittyy, taustatiedot ja asioiden yhteydet? 
  3. Sisältääkö teksti vaikeaa termistöä?

 

Oletus 2. 

Lukijoita kiinnostaa enemmän helppo teksti, ja he oppivat siitä enemmän.

  • Väärin!

Tutkimusten mukaan helpompien tekstiversioiden luettaminen ei välttämättä lisää oppimista. 

Sarjakuvaversioita on esimerkiksi pidetty perinteistä lukemista helpompana ja motivoivampana, koska tekstiä on vähemmän ja kuvat tarjoavat lisätietoa. Sarjakuvat voivat toimia selkeäkielisinä versioina, mutta vivahteikkaammat sarjakuvat edellyttävät myös kompleksista kuvanlukutaitoa. Ne ovat vaikeita, eivätkä motivoi lukemaan ilman, että niihin harjaannutetaan. 

Suositus

Helpon tekstin tarjoamisen sijaan, auta lukijoita motivoitumaan vaikeasta tekstistä. Herätä heidän mielenkiintonsa tekstiin. Kun lukijat voivat valita tekstin, he todennäköisemmin myös sitoutuvat siihen. Aikuisia lukijoita motivoi myös mahdollisuus keskustella tekstistä. Lisäksi heitä motivoivat huomiot siitä, että vaikeudet tekstin kanssa voivat olla erilaisia eri lukijoilla, esimerkiksi taustatiedot voivat olla erilaiset. 

 

Oletus 3.

Helpomman tekstin lukeminen johtaa parempiin tuloksiin.

  • Väärin!

Tutkimusten mukaan lukemisen sujuvuus ja tekstin ymmärtämisen kyky kehittyvät, kun lukijat perehtyvät vaikeiksi kokemiinsa teksteihin ohjaajan avustuksella. 

Ymmärtämisen kyky kehittyy, kun lukijalla on mahdollisuus lukea laadukkaita tekstejä, jotka vaikuttavat haastavilta. Ilman tätä haastetta sanasto ei laajene niin, että lukija voisi myöhemminkään ymmärtää vaikeita aineistoja. 

Suositus

Tutustuta lukijat eritasoisiin teksteihin, ja kehittele heille erilaisia mahdollisuuksia lukea. Aikuiset, joilla on vaikeuksia lukea haastavia tekstejä, tarvitsevat sekä enemmän aikaa että mahdollisuuksia lukea sekä helppoja että vaikeita tekstejä. Auta ja tue myös vaikeampien tekstien lukemisessa. 

Varo määrittelemästä lukijoiden lukutasoa jäykästi ja tarjoamasta vain sen mukaisia tekstejä. Laadukkaisiin teksteihin perehtyminen, aika ja opastus palkitsevat kuitenkin lukijaa enemmän kuin helpot tekstit. 

 

LÄHDE

  1. Lupo, S., Strong, J. Z. & Conradi Smith K. 2019. Struggle Is Not a Bad Word: Misconceptions and Recommendations About Readers Struggling With Difficult Texts. Journal of Adolescent & Adult Literacy Vol. 62 No. 5 560 March/April 2019.