Tämä lukemisesta tiedetään | Lukemattomat

Tämä lukemisesta tiedetään

Sanna-Leena Knuuttila, Risto Niemi-Pynttäri ja Urho Tulonen

Aikuisten lukemattomuuteen vaikuttavat useat eri seikat, kuten esimerkiksi motivaatio ja omat kokemukset lukemisesta, mutta myös sosioekonominen näkökulma. Myös lukemaan tottumattoman lukijan lukutapahtuma on monien vaikutusten haastama hetki, kun muun muassa erilaiset keskeytykset ja keskittymisen vaikeus tekevät lukemisen ja etenkin ymmärtämisen vaikeaksi. Toisaalta reitit kiinnostavaan ja samaistuttavaan sisältöön voivat olla ohjaamassa lukemaan tottumatontakin lukijaa lukemisen pariin.

Tutkimusten mukaan kirjallisuus ja lukeminen vaikuttavat aivojen ja mielen hyvinvointiin. Lukeminen parantaa työmuistia ja keskittymistä, alentaa stressitasoa sekä rikastaa sanavarastoa. Lisäksi lukeminen kehittää emootioiden tunnistamista ja sanallistamista sekä empatiakykyä.

Uusmediat asetetaan usein vastakkain perinteisen kulttuurin ja lukemisen kanssa, ja niitä käsitellään negatiivisesti. Uusmedioissa on kuitenkin paljon potentiaalia lukemisen uusina työkaluina. Ne avaavat myös uusia mahdollisuuksia tukea lukutaitoa, esimerkiksi äänikirjoina. Unohtaa ei pidä myöskään pelien mahdollisuutta tarinan kertomiseen.

Lukulux-sivuston Tämä lukemisesta tiedetään -osio koostuu niin kansainvälisistä kuin kansallisistakin lukutaidon ja lukemisen tutkimuksista. Sinulla on käytössäsi myös diasarja, joka pohjautuu tämän osion teksteihin. Käytä aineistoa joko omassa oppimisessasi tai jakaessasi tietoa muille aiheesta kiinnostuneille.