Lukuhaluttomuuden kehä | Lukemattomat

Lukuhaluttomuuden kehä

Sanna-Leena Knuuttila, Risto Niemi-Pynttäri ja Urho Tulonen

Huonot kokemukset lukijana heikentävät lukumotivaatiota ja vaikuttavat kielteisesti käsitykseen itsestä lukijana, mikä johtaa motivaation alenemiseen ja lukemisen välttelemiseen.

Keskeisiä tekijöitä:

  1. Huonot kokemukset, mielikuva kykyjen puutteesta. Käsitys itsestä heikkona lukijana.

Lukuhaluttomuuden oikeutus. Lukeminen nähdään yliarvostettuna ja pelkkänä rasitteena omassa elämänpiirissä.

Nuorten lukumotivaation tukemissa on tärkeää vahvistaa lukijan käsityksiä omista taidoistaan:

Lisätään positiivisia lukukokemuksia.

 

Lukuhaluttomuuden kehä

Huonot kokemukset lukemisesta vaikuttavat käsitykseen omasta lukutaidosta, mikä vähentää motivaatiota ja johtaa lukemisen välttelyyn, josta päästään takaisin huonoon kokemuksiin lukemisesta.