Uusmedioiden lukutaito | Lukemattomat

Uusmedioiden lukutaito

Sanna-Leena Knuuttila, Risto Niemi-Pynttäri ja Urho Tulonen

Kotitietokoneiden ja mobiililaitteiden yleistymisen myötä verkon uutissivustot, sosiaaliset mediat ja keskustelupalstat sekä muut uusmediat ovat tulleet valtaväestölle tutuksi. Valtaosa väestöstä käyttää mobiililaitteita säännöllisesti ja kykenee omaksumaan uusia sovelluksia ja käyttöjärjestelmiä.

Pelkkä kyky navigoida digitaalisissa ympäristöissä, tai pinnallisempi ymmärrys niiden käyttöliittymistä, ei kuitenkaan itsessään riitä. Käyttäjät saattavat esimerkiksi käyttää saatavilla olevia tietolähteitä hyvin suppeasti tai harhautua valeuutissivustoille. Lisäksi eri sivustoja hallitsevat algoritmit rajaavat vastaantulevaa sisältöä ja saattavat jopa manipuloida käyttäjiä. Eri verkkoyhteisöissä voi olla myös hyvin erilaisia etikettisääntöjä, viestintätapoja sekä ilmaisumuotoja, joiden huono tuntemus voi aiheuttaa väärinymmärryksiä.

Uusmedioihin liittyvien käytännön taitojen lisäksi olisikin syytä kehittää syvällisempää ymmärrystä erilaisista digitaalisista ympäristöistä. Erityisen tärkeää olisi kehittää uusmedioiden kriittistä lukutaitoa sekä tietoisuutta siitä, miten tieto ja sisältö leviää eri uusmedioissa, sekä miten niiden levinneisyyttä voidaan myös manipuloida.

Uusmedioiden lukutaitoa kehittämällä kyetään tehokkaasti vähentämään digitaalisissa ympäristöissä ilmenevien negatiivisten ilmiöiden vaikutuksia. Samalla voidaan ohjata käyttäjiä kohti parempia tietolähteitä ja valjastaa uusmedioiden potentiaalia tehokkaammin.

 

Lähteet:

Hobbs, R. & Moore, D. C. 2013. Discovering Media Literacy: Teaching Digital Media and Popular Culture in Elementary School. Thousand Oaks, California. s.  13-16.