Väärä lukutapa ja ylirasitus | Lukemattomat

Väärä lukutapa ja ylirasitus

Sanna-Leena Knuuttila, Risto Niemi-Pynttäri ja Urho Tulonen

Tietotekniikan pimeäksi puoleksi kutsutaan tutkimuksessa sellaista mielen ylirasitusta, joka aiheuttaa stressiä, unettomuutta ja väsymystä sekä heikentää muistia. Ylirasitus ei johdu suoraan siitä, että informaatiota olisi liikaa. Pelkkä tiedon saatavilla oleva määrä ei aiheuta ylirasitusta. Ongelma on siinä, että ihmismieli on jäänyt suojaamatta ylenmääräiseltä tiedolta. Kokemus informaatioähkystä kertoo siitä, että mielessä ei ole tapahtunut tiedon suodattamista. 

Informaation sääteleminen on osa uutta lukutaitoa. Lukija voi liikkua tiedosta rikkaassa ympäristössä halunsa mukaan; hän voi säädellä virikkeiden määrää, valita ja keskittyä. Merkitykselliseksi koetut aiheet vaativat ponnistelua ja rasittavat aivoja sopivasti – lukeminen on siis mielen taito. 

Keskeinen tietotekniikan pimeä puoli on, että viestintä edellyttää jatkuvaa reagointia. Digitaalisen viestinnän interaktiivisuus on toisaalta osallistavaa mutta toisaalta häiritsevää. Se kehottaa vastaamaan, se vaatii huomiota ja haastaa jatkuvaan reagointiin. 

Jatkuvaa reagointia vaativa verkko on levoton ympäristö keskittyvälle lukemiselle. Viestit kilahtelevat. Ilmoitusten, äänimerkkien ja pop-uppien avulla ne tulevat käyttäjän korviin ja silmiin. Syventyminen katkeaa, kun interaktiivinen ympäristö kutsuu ja hajottaa huomiota.  

Ärsykkeiden rajaaminen ja hallinta on osa lukutaitoa, kykyä ohjata mieltä. Erityisen vaikeaa on rajata miellyttävien viestien vaihtoa – ne koukuttavat, tuottavat mielihyvähormonia – mutta aiheuttavat ylirasitusta. 

Aktiivisesti ylläpidetty someverkosto laajenee luonnostaan: aktiivisuus synnyttää mielihyvää, mutta se vie enemmän ja enemmän aikaa. Mukavienkin virikkeiden määrän rajoittaminen kuuluu mielen taitoihin, joiden avulla aivojen ylirasitusta voi torjua. 

Lukeminen on lähes automaattista asioiden rinnastamista jo opittuun. Vain mielenkiintoiseksi koettu tieto omaksutaan. Muisti tekee valikointia, eivätkä turhat asiat painu mieleen. Ylirasituksen välttämiseksi keskeistä on.

  1. turhien ärsykkeiden torjuminen
  2. palkitsevien elämysten valikointi

Rutkowski A-F and Saunders C.S  2019.: Emotive and Cognitive overload  The Dark Side of Information Technology, Routledge s. 1 – 16.