Asiakasprofiilit palvelujen suunnittelussa | Lukemattomat

Asiakasprofiilit

Asiakasprofiilit ovat kärjistyksiä ja yhdistelmiä, eivätkä ne ole suoria kuvauksia tietyistä henkilöistä. Kärjistettyjen profiilien kehittämisen taustalla on tarve asiakaskeskeiseen ajatteluun, eli varmistetaan, että toimintaa ei tehdä palveluntarjoajan näkökulmasta. Mitä paremmin asiakkaita ymmärrämme, sitä helpompaa heidän tarpeisiinsa on vastata. Asiakkaiden ymmärtämisessä taas kyse on kyvystämme asettua heidän asemaansa, eli empatiasta.

Lukemattomat nuoret aikuiset voivat olla hyvin erilaisia, ja heidän syynsä lukemattomuuteen vaihtelevat. Heitä kuitenkin yhdistävät ja jakavat piirteet, joiden mukaan heidät voidaan nähdä erilaisissa asiakasprofiileissa.

Profiileja käytetään apuna, kun kehitetään palveluita tietylle kohderyhmälle. Profiilit tuovat kohderyhmän äänen palvelujen suunnitteluun, kasvattavat ymmärrystä kohderyhmästä ja auttavat kohdentamaan suunnittelua. Profiilien muodostaminen on monipuolinen työkalu, joka tuo asiakkaan palvelun suunnittelun keskiöön. Nämä profiilit lisäävät ymmärrystä erityisesti niistä nuorista aikuisista, jotka eivät vielä ole kirjaston asiakkaita. Profiilien avulla opitaan ymmärtämään paremmin heidän tarpeitaan, arvojaan ja käyttäytymismallejaan.

 

Nelikenttä asiakasprofiileista

 

Nelikenttä asiakasprofiileista asteikolla kiinnostaa/ei kiinnosta, pystyy/ei pysty.

  • Näin profiilit rakennettiin

    Profiileita varten kohderyhmästä kerättiin tietoa monipuolisesti asiantuntijahaastatteluin, havainnoimalla työpajatyöskentelyä ja hyödyntämällä olemassa olevaa tutkimustietoa kohderyhmästä. Asiakasymmärrystä kartoitettiin monipuolisesti. Profiilit rakennettiin  ja niitä täydennettiin asiakasrajapinnassa toimivia henkilöitä haastattelemalla. Kunkin asiakasprofiilin yhteydessä on käyty läpi keinoja kyseisen asiakasryhmän tavoittamiseksi ja kirjastoon saamiseksi.

Lue asiakasprofiileista enemmän