Asiakasprofiili - Suomen kieltä opiskeleva | Lukemattomat

Asiakasprofiili - Suomen kieltä opiskeleva

Kuvituskuva.

Profiilin tunnuspiirteet

 • 20-30 -vuotias.
 • Arvostaa lukutaitoa.
 • Pitää suomen kielen oppimista erittäin tärkeänä.
 • Motivoitunut oppimiseen ja toimintaan osallistumiseen.
 • Oman kulttuurin tavat voivat näkyä hänen toiminnassaan, esimerkiksi:
  • Ei välttämättä kerro, jos ei ymmärrä.
  • Ei välttämättä tule paikalle sovittuun aikaan.
  • Saattaa noudattaa ohjeita suurpiirteisesti.
 • Kulttuuristen taustojensa ja ikänsä vuoksi hyvin heterogeeninen ryhmä.

 

Mitä vaatii ohjaajalta?

 • Kykyä ilmaista muun muassa tehtävänannot selkeästi.
 • Kykyä huomioida eritasoiset oppijat.
 • Kulttuurista herkkyyttä ja hienotunteisuutta.
 • Kärsivällisyyttä edetä hitaasti, kuunnella, odottaa vastauksia ja joustaa.
 • Kykyä muokata sisältöä osallistujien taitotason ja mielenkiintojen mukaisesti.

 

Mikä saa tulemaan kirjastoon?

 •  Tulevat toimintaan mukaan itse tai yhteistyökumppanin kautta.

 

Mistä tavoittaa?

 • Erilaiset suomen kielen opintoryhmät.
 • Erilaiset maahanmuuttajille suunnatut palvelut.

 

Mitä kirjasto voi tarjota?

 • Aineistoa ja toimintaa kulttuuritausta, mielenkiinnon kohteet  ja kielitaito huomioiden. 
 • Selkolukupiiri.
 • Kirjasto tutuksi -toiminta.
 • Oman kulttuurin tukeminen esimerkiksi oman kielistä aineistoa tarjoamalla.

Lue profiileista enemmän