Asiakasprofiili - Skeptikko | Lukemattomat

Asiakasprofiili - Skeptikko

Kuvituskuva.

Profiilin tunnuspiirteet

 • 20-30 -vuotias.
 • Itsevarma, oman arvonsa tunteva.
 • Kaipaa kunnioitusta.
 • Haluaa tulla nähdyksi omana itsenään.
 • Haluaa kertoa mielipiteensä.
 • Tarvitsee aikaa ”lämpenemiseen”.
 • Kriittinen, vaikeasti lämpenevä.
 • Uskoo pystyvänsä, mutta ei kiinnosta.
 • Epäilee ja suhtautuu skeptisesti yhdessä tekemiseen.
 • Ei motivoidu, jos ei näe suoraa hyötyä itselleen.
 • On huolissaan omasta yksityisyydestään.
 • Sosiaaliset taidot heikot, voi antaa itsestään huonomman kuvan, kuin mitä on.
 • Negatiiviset kokemukset yhteiskuntajärjestelmästä.
 • Yhteiskuntakriittinen.
 • Arvostelee järjestelmää.
 • Kokee itsensä uhriksi.
 • Ei näe, miten voi omalla toiminnallaan vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.
 • Asenne esim. kirjastoa kohtaan ja koko yhteiskuntaa kohtaan negatiivinen.
 • Negatiivisia kokemuksia koulusta ja opiskelusta.
 • Haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi ja arvostetuksi.
 • Arjessa on tekemistä, esim. koodaa tai pelaa tietokoneella.

 

Mitä vaatii ohjaajalta?

 • Ohjaajan täytyy perustella yhdessä tekemistä moneen kertaan.
 • Kykyä kuunnella ja kohdata.
 • Kykyä perustella omaa toimintaansa ja muuttaa ennakkosuunnitelmaa.

 

Mikä saa tulemaan kirjastoon?

 • Mikäli näkee kirjastosta suoran hyödyn itselleen, voi hyvinkin käyttää kirjastoa.
 • Luovat menetelmät eivät välttämättä toimi.
 • Kokee yhdessä tekemisen esimerkiksi askartelun lapselliseksi.
 • Pitää nähdä selkeästi, mikä on arvo toiminnasta on itselle, ennen kuin innostuu.
 • Voidaan tarjota hänelle suunniteltuja, räätälöityjä palveluita.
 • Voi kiinnostua häntä kiinnostavasta aineistosta ja muista hyödyllisiksi tai viihdyttäviksi kokemistaan kirjaston palveluista.
 • Voisi tulla esimerkiksi kirjaston järjestämään koulutukseen, jos kokee että hyötyy tästä.
 • Mikäli on tarjolla esim. tarpeeksi kiinnostava ja haastava työpaja, saattaa tulla vaikka yksin.
 • Ei kuitenkaan halua sitoutua ennakkoon, vaan sitoutuu toimintaan mielenkiinnon kautta.

 

Mistä tavoittaa?

 • Työllisyyteen tähtäävien palveluiden kautta. Pakko osallistua esimerkiksi työkokeiluun tukien saamiseksi.

 

Mitä kirjasto voi tarjota?

Lue profiileista enemmän