Asiakasprofiili - Passiivinen | Lukemattomat

Asiakasprofiili - Passiivinen

Kuvituskuva.

Profiilin tunnuspiirteet

 • 16-25 -vuotias.
 • Tulee paikalle, mutta voi hävitä kesken työpajan sanomatta mitään.
 • Ei osallistu tai osallistuu huonosti yhdessä tekemiseen.
 • Ei halua jakaa tuotoksiaan.
 • Pysyttäytyy yksin, mikäli ryhmä ei ole entuudestaan tuttu.
 • Vaikea saada kontaktia.
 • Ei osaa tai halua kertoa näkemystään toiminnan sisällöstä.
 • Ei kerro mielenkiinnon kohteistaan, ei välttämättä osaa tai ei vain halua kertoa.
 • Saattaa olla osaamista, mutta mielenkiintoa ei ole lainkaan.

 

Mitä vaatii ohjaajalta?

 • Vaatii paljon työtä ja osaamista ohjaajalta.
 • Vaatii pitkäaikaista sitoutumista.
 • Pidempiaikainen työskentely paljastaa, millainen henkilö on kyseessä.
 • Kahden kesken työskentely hyvä vaihtoehto.

 

Mikä saa tulemaan kirjastoon?

 • Tulee esimerkiksi kirjastoon suuntautuvan koulutunnin, työllisyyteen tähtäävien palvelujen  tai muun pakollisen toiminnan vuoksi.

 

Mistä tavoittaa?

 • Esimerkiksi ammattiopiston tai työllisyyteen tähtäävien palveluiden kautta.

 

Mitä kirjasto voi tarjota?

 • Aktivoivaa toimintaa, jossa huomioidaan passiivisen mielenkiinnon kohteet.
 • Kahdenkeskinen ohjaus toimii parhaiten. 

Lue profiileista enemmän