Asiakasprofiili - Toiveikas | Lukemattomat

Asiakasprofiili - Toiveikas

Kuvituskuva.

Profiilin tunnuspiirteet

 • 16-20 -vuotias.
 • Ei työelämässä tai koulussa, mahdollisesti työllisyyteen tähtäävien palvelujen piirissä.
 • Käy nuorten kohtaamispaikoissa.
 • Peruskoulu suoritettu.
 • Ei suunnitelmaa tulevaisuudesta.
 • Ottaa mielellään kontaktia aikuisiin.
 • On sosiaalinen ja viihtyy ryhmässä.
 • Tulee mielellään ryhmätapaamisiin.
 • Lukeminen saattaa olla haastavaa keskittymis- ja/tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi.
 • Kokemus lukemisesta on ollut usein negatiivinen. Tehtävänannon lukeminen voi olla hankalaa ja kokemuksena epämiellyttävä.
 • Lukutaito saattaa kuitenkin olla parempi, kuin itse kokee.
 • Tehtävänannon ymmärtäminen ja sen pohjalta jonkin tuottaminen onnistuu, mutta tarvitsee tässä ohjaajan tukea ja kannustusta.
 • Kiinnostunut luovasta tekemisestä, kuten piirtäminen, soittaminen, runojen kirjoittaminen.
 • Esittelee taiteellisia tuotoksiaan ja on niistä ylpeä.
 • Itsetunnon kanssa haasteita, eikä tunnista omia vahvuuksiaan, saati usko omiin kykyihinsä. Minäpystyvyys kaiken kaikkiaan on heikko.
 • Epävarmuus ja kokemattomuus voi piilottaa olemassaolevia taitoja.
 • Kaipaa aikuisen vahvistusta tekemiselleen.
 • Tykkää olla porukassa, yhteisöllisyys tärkeää.

 

Mitä vaatii ohjaajalta?

 • Vaatii ohjaajalta paljon innostamista, kannustamista ja kommunikointia.
 • Motivointi ja positiivinen kannustaminen tärkeää.
 • Kysymykset tulee esittää yksi kerrallaan.
 • Hyötyy esimerkiksi henkilökohtaisesta oppimisen ohjauksesta. Tämä vaatii suhteen pitämistä aktiivisena ja aina seuraavan tapaamisen sopimista valmiiksi.
 • Tekemisen sisällön ei tarvitse olla mitään erikoista, voi olla esimerkiksi elokuvan katsomista yhdessä.

 

Mikä saa tulemaan kirjastoon?

 • Ei tule välttämättä omaehtoisesti tai yksin.
 • Verkostoidu esimerkiksi työllisyyspalvelujen kanssa ja järjestä yhteistyössä jokin tapahtuma kirjastossa.
 • Vaatii kirjastolta halua tukea ja auttaa nuoria.

 

Mistä tavoittaa?

 • Nuorison kokoontumispaikat.
 • Ammatillisen oppilaitoksen tai kymppiluokan kautta.
 • Työllisyyteen tähtäävät palvelut.

 

Mitä kirjasto voi tarjota?

Lue profiileista enemmän