Ystävyys ja kirjan suositteleminen | Lukemattomat

Ystävyys ja kirjan suositteleminen

Sanna-Leena Knuuttila, Risto Niemi-Pynttäri ja Urho Tulonen

Kodin merkitystä lapsen lukuinnolle on korostettu paljon. Samalla ystävyyssuhteiden vaikutus on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkimusten mukaan nuoret aikuiset löytävät luettavaa sekä kiinnostuvat tietyistä kirjoista nimenomaan ystävien suosittelun kautta. 

Vuonna 2001 Australiassa tehdyn Books Alive kyselyn mukaan 53 % nuorista aikuisista löysi luettavaa ystävien kautta. Nuoret aikuiset saivat vinkkejä muun muassa siitä, mikä olisi hyvää luettavaa ja mitä kannattaisi lukea. Tutkimuksen mukaan nuoret aikuiset uskovat parhaiten ystävien vinkkejä. 

Ystävyyssuhteet ja sosiaaliset verkostot voivat edistää lukemista, sillä niiden kautta löytyy puhuttelevaa ja ihmisten tarpeisiin vastaavaa kirjallisuutta. Toisaalta hän, joka ei harrasta lukemista, voi kiinnostua, kysyä ja saada pyytäessään lukuvihjeitä sellaiselta, joka lukee.

Kirjojen antaminen, lainaaminen ja suosittelu ystäville kertoo jotain persoonasta sekä suhteesta toiseen. Jos ystäväpiirissä on ihminen, jolla ei ole tapana lukea, ei hänelle mielellään myöskään suositella tai lahjoiteta kirjoja. Seurustelukumppanin kanssa samojen kirjojen lukeminen voi olla osa omien vaikuttavien kokemusten jakamista, ei niinkään lukemisen ilosanomaa ja moraalista vaikuttamista.

 

LÄHDE

Collinson, I. 2009.  Everyday Readers: Reading and Popular Culture. Equinox Publishing Ltd, 2009. s. 69.