Äänikirjat kehittävät lukutaitoa | Lukemattomat

Äänikirjat kehittävät lukutaitoa

Sanna-Leena Knuuttila, Risto Niemi-Pynttäri ja Urho Tulonen

Äänikirjoilla on positiivinen vaikutus heikon lukijan lukutaitoon sekä lukemisen asenteeseen. Tutkimusten mukaan äänikirjojen avulla heikko lukija:

 • lukee kirjoja, joita ei ehkä muuten olisi lukenut
 • tutustuu helpommin kirjallisuuteen ja eri tekstilajeihin
 • oppii kriittistä kuuntelua ja ajattelua
 • rohkaistuu puhumaan
 • saa tukea jo oppimaansa,

mutta myös:

 • kartuttaa sanavarastoaan
 • laajentaa ymmärrystään
 • kehittää mielikuvitustaan.

 

Äänikirjat antavat heikolle lukijalle mallin sujuvasta lukemisesta: kokemuksen sellaisesta lukemisen muodosta, jota heillä itsellään ei ole. Heikot lukijat lukevat usein katkonaisesti, eikä heillä ole lukemisen rytmiä. Siksi malli sujuvasta lukemisesta, lukutaidon kehittymisen näkökulmasta on heille äärimmäisen tärkeä.

Tutkimusten mukaan pelkästään jo se, että ryhmänohjaaja lukee ääneen ryhmäläisille ja luetusta keskustellaan ryhmässä, lisää heikkojen lukijoiden positiivista asennetta lukemiseen. 

 

Tuettu lukeminen

Lukemista voidaan kehittää myös niin sanotulla tuetulla lukemisella. Tuetun lukemisen menetelmää voidaan myös varioida ryhmän mukaan. 

Menetelmän versio 1

Samalla kun lukijat lukevat fyysistä kirjaa, he kuuntelevat sitä äänikirjana. Tällainen äänikirjalla tuettu lukeminen

 • lisää lukemisen sujuvuutta
 • lisää luetun ymmärtämistä
 • helpottaa tarinan sisäistämistä
 • helpottaa juonen seuraamista
 • lisää sanavarastoa
 • auttaa oikeinkirjoittamisessa
 • helpottaa kirjasta keskustelemista.

 

Menetelmän versio 2

Tämän menetelmän tavoitteena on, että omaa ääneen lukemista tuetaan äänitteiden avulla. Aluksi lukijat seuraavat tekstiä samalla, kun he kuuntelevat äänikirjaa. Tämän jälkeen he lukevat tekstiä ääneen samalla, kun he kuuntelevat äänikirjaa. Lopulta lukijat lukevat tekstiä itsenäisesti ja pyrkivät sujuvaan lukemiseen. 

Ohjaaja voi laatia lukutreeniä varten myös äänitiedoston, aluksi noin 5 min riittää. Hän antaa tekstikopion samaan aikaan luettavaksi. Lukija voi harjoitella tehtävän avulla esimerkiksi kotioloissa. Lukijan kehittyessä luennat voivat olla pidempiä ja vaativampia.

Ääneen luetut esimerkit tarjoavat lukijalle

 • sujuvan lukemisen mallin
 • auttavat hahmottamaan sanojen ja lauseiden kulkua.

Pelkkä kuunteleminen ei kuitenkaan riitä, sillä lukeminen harjaannuttaa sujuvaan lukemiseen 

 • oma ääneen lukeminen lisää sanojen tunnistamiskykyä, ääntämystä ja ilmaisua
 • hyvin luetun puheen mukaileminen lisää varmuutta. 

 

Kielenoppijat äänikirjojen kuuntelijoina

Me opimme kieltä lukemalla, kuuntelemalla ja puhumalla. Äänikirjat ovat oivallinen tapa monipuolistaa kielenoppijoiden kielenoppimista. Tutkimusten mukaan äänikirjoja kuuntelemalla kielenoppijat oppivat uusia sanoja ja kehittyvät kuuntelu- ja puhetaidoiltaan.

On kuitenkin huomioitava myös se, että tutkimusten mukaan suurin osa kielenoppijoista lukee mieluiten painettua tekstiä kuin pelkästään kuuntelee sitä. He kokevat, että painetun kirjan visuaalisuus (lauseet ja sanat) auttavat tarinan ymmärtämisessä paremmin.

 

Lähteet

Cahill, Maria & Moore, Jennifer (2016) Audiobooks: Legitimate “Reading” Material for Adolescents? Research Journal of the American Association of School Librarians, 19/2016.

Christensen, Rob, Huffman, Stephanie, McAllister, Tracy & Whittingham, Jeff (2013) Use of Audiobooks in a School Library and Positive Effects of Struggling Readers´ Participation in a Library-Sponsored Audiobook Club. Research Journal of the American Association of School Librarians, 16/2013

Van Keer, Sara (2019) Increasing L2 Exposure with Adult EFL Learners via Audiobooks.