Tietoa, tukea ja ohjausta lukemiseen | Lukemattomat

Henkilökohtainen lukuohjaus

Henkilökohtaisessa lukuohjauksessa tarjotaan yksilöohjauksen ja keskustelun avulla tietoa, tukea ja ohjausta lukemiseen liittyvien asioiden kanssa. Ohjaus voi keskittyä esimerkiksi oppimiseen tai ajanhallintaan. Henkilökohtainen lukuohjaus voidaan ottaa käyttöön kirjastoissa osana nuorten aikuisten lukemisen tukemisen mallia. Ohjaus on matalan kynnyksen palvelu, jonne voi hakeutua selvittämään omia lukemisen haasteita ja hakemaan ratkaisuja. Tärkeää on palvelun räätälöiminen ohjattavan tarpeiden mukaan.

Henkilökohtainen lukuohjaus jakautuu eri osa-alueisiin, joista kirjastossa voidaan ottaa käyttöön sopivin tai sopivimmat. Toimintaa voidaan soveltaa vapaasti kirjaston tarpeisiin. Lopullinen ohjaus ja tarjottavat palvelut määräytyvät ohjausta toteuttavan henkilön osaamisen ja valmiuksien sekä kirjaston resurssien mukaan.

Katso video henkilökohtaisen lukuohjauksen esittelystä (kesto 00:46).

Miten tavoitat henkilökohtaista lukuohjausta kaipaavat?

Verkostoituminen on tärkeää, kun suunnitellaan henkilökohtaista lukuohjausta. Henkilökohtaista lukuohjausta kannattaa markkinoida yhteistyökumppaneiden kautta eri kohderyhmille. Tutustusmiskäyntejä voi sopia kirjastolle esimerkiksi erilaisten oppilaitosten, työllisyyteen tähtäävien ryhmien ja muiden sopivien tahojen kanssa.

On hyvä myös selvittää lukemisen ja lukutaidon kanssa tekemisissä olevat oman alueen toimijat, sillä kirjaston ei välttämättä itse tarvitse tuottaa ohjauksen sisältöä. Kirjasto voi yhdessä jonkin tahon kanssa ohjata nuoria aikuisia ja aikuisia henkilökohtaisen ohjauksen pariin omalla alueellaan ja tehdä muuta yhteistyötä. Kirjasto voi olla esimerkiksi tila, missä on säännöllisin väliajoin jonkin toisen tahon järjestämää lukitestausta.

Seinäjoen kaupunginkirjastossa toimintaa toteutetaan oppimisen ohjauksena, joka kulkee nimellä Tuuppari. Tuupparissa ohjauksen osa-alueita ovat oman oppimistyylin ja omien vahvuuksien tunnistaminen, oppimisvaikeuksissa tukeminen, tekstikokonaisuuksien haltuunotto sekä ajanhallinnan tukeminen. Tuuppari on saanut alkunsa Seinäjoen kaupunginkirjastossa AVI:n rahoittamasta Lukirastit-hankkeesta. Lukirastit on alun perin kehitetty Joensuun Seudun Erilaisten Oppijoiden yhdistyksessä. Tuupparissa tehdään oppimisen ohjausta Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen olohuone -hankkeen mallin mukaisesti. Oppimisen olohuoneen jatkohanke myös kouluttaa Oppimisen olohuoneen perustamista kirjastoihin. Perustamisesta on olemassa myös verkko-opas.

 

Lue lisää oppimisen tuesta Erilaisten oppijoiden liiton verkkosivuilta.

Tutustu Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen olohuoneen perustamisen verkko-oppaaseen.

Tutustu lukuohjauksen työmuotoihin